Wydawnictwo Marek Derewiecki

Metafizyczne podstawy nauki o cnocie - Immanuel Kant. Biblioteka Europejska

Metafizyczne podstawy nauki o cnocie - Immanuel Kant. Biblioteka Europejska
Metafizyczne podstawy nauki o cnocie - Immanuel Kant. Biblioteka Europejska

Immanuela Kanta Nauka o cnocie ukazała się po raz pierwszy w 1797 r. jako część druga – po wydanej niedługo przedtem Nauce o prawie (Rechtslehre) – jego Metafizyki moralności. Kant rozwija w niej i konkretyzuje swoje najistotniejsze idee z filozofii moralności, przedstawione...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

szt.

Metafizyczne podstawy nauki prawa - Immanuel Kant. Biblioteka Europejska

Metafizyczne podstawy nauki prawa - Immanuel Kant. Biblioteka Europejska
Metafizyczne podstawy nauki prawa - Immanuel Kant. Biblioteka Europejska

Metafizyka moralności (Metaphysik der Sitten) Immanuela Kanta została pierwotnie wydana w dwóch osobnych częściach: w styczniu 1797 r. u Friedricha Nicloviusa w Królewcu wyszły Metafizyczne podstawy nauki o prawie (Mataphysische Anfangsgründe der Rechtslehre), a kilka...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

szt.

Metafizyka - Aleksander Gottlieb Baumgarten. Bibliotka Europejska

Metafizyka - Aleksander Gottlieb Baumgarten. Bibliotka Europejska
Metafizyka - Aleksander Gottlieb Baumgarten. Bibliotka Europejska

Baumgarten dzieli metafizykę na następujące działy: ontologia, kosmologia, psychologia i teologia. Taki schemat posłużył Kantowi do jego rozważań z Krytyki czystego rozumu, gdzie stawiając pytanie o możliwość metafizyki, rozumie ją w sensie podziału na metaphysica generalis...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

65,00 zł

szt.

Metafizyka prawdziwa - Arnold Geulincx . Biblioteka Europejska

Metafizyka prawdziwa - Arnold Geulincx . Biblioteka Europejska
Metafizyka prawdziwa - Arnold Geulincx . Biblioteka Europejska

Kwestie metafizyczne Arnold Geulincx (1624–1669) podejmuje w kilku pismach. Są to: trzy dysputy metafizyczne z lat 1666–1669, Metafizyka prawdziwa (Metaphysica vera) i Metafizyka na sposób perypatetycki (Metaphysica ad mentem peripateticam), wydane po raz pierwszy...

 

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

szt.

Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri - Jacek Grzybowski

Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri - Jacek Grzybowski
Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri - Jacek Grzybowski

(…) w rozumieniu wielu badaczy zajmowanie się kwestiami polityki stanowi dla samej filozofii poważny problem. Filozof niejako z definicji powinien przecież mieć na uwadze znacznie poważniejsze kwestie aniżeli troskę o porządek państwa. Historia jednak z nieubłaganą...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

54,00 zł

szt.

Między wolnością, a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena Kierkegaarda - Antoni Szwed

Między wolnością, a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena Kierkegaarda - Antoni Szwed
Między wolnością, a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena Kierkegaarda - Antoni Szwed

Niniejsze studium jest próbą syntetycznego ujęcia głównych wątków myśli znakomitego duńskiego filozofa i teologa. (…) Niełatwo czytelnikowi przebrnąć przez to dzieło i trudno uchwycić całościowy obraz tej filozofii. Przeszkadza temu mnogość wątków, niezwykle abstrakcyjna...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

szt.

Nienaukowe zamykające post scriptum - Soren Kierkegaard. Biblioteka Europejska

Nienaukowe zamykające post scriptum - Soren Kierkegaard. Biblioteka Europejska
Nienaukowe zamykające post scriptum - Soren Kierkegaard. Biblioteka Europejska

Nienaukowe zamykające post scriptum to jedno z najważ­niejszych dzieł S. Kierkegaarda. W tym olbrzymim Dopisku (560 stron) do wcześniejszych Okruchów filo­zoficznych zostało opisane i skonkretyzowane pojęcie ludzkiej egzystencji. Pozostawiając próby obiektywnego...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

109,00 zł

szt.

Nowa epoka czyli klucz do rozumu - Joanna Święcka

Nowa epoka czyli klucz do rozumu - Joanna Święcka
Nowa epoka czyli klucz do rozumu - Joanna Święcka

"Nowa epoka rozwoju ludzkości jest możliwa poprzez odrodzenie nauki, której patronować będzie rozum. Odwołując się do niepublikowanych jeszcze, pionierskich odkryć Krzysztofa Zawiszy, uczonego o wybitnie wysokim IQ, jak również do własnych przemyśleń i badań, Autorka...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,90 zł

szt.

Nowoczesność, nihilizm, polityka Wokół myśli Karla Löwitha - Arkadiusz Górnisiewicz

Nowoczesność, nihilizm, polityka Wokół myśli Karla Löwitha - Arkadiusz Górnisiewicz
Nowoczesność, nihilizm, polityka Wokół myśli Karla Löwitha - Arkadiusz Górnisiewicz

W pracy stawiamy tezę, iż myśl Karla Löwitha umożliwia zrekonstruowanie związku łączącego nowoczesność, nihilizm oraz politykę. Nowoczesność przedstawiona jest jako epoka, którą charakteryzują narodziny świadomości historycznej rozstrzygającej o jej odmienności...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

50,00 zł

szt.

O duszy - Aelred z Rievaulx. Biblioteka Europejska

O duszy - Aelred z Rievaulx. Biblioteka Europejska
O duszy - Aelred z Rievaulx. Biblioteka Europejska

Cysterski myśliciel, gdy analizuje kwestię natury duszy ludzkiej, ze zrozumieniem mówi o tych, którym trudno pojąć to ważkie zagadnienie. Niemniej, jest przekonany, że w istnienie duszy wątpić nie powinien nawet wyznawca filozofii akademickiej, ponieważ każdy człowiek posiada...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

szt.

O języku pospolitym - Dante Alighieri. Biblioteka Europejska

O języku pospolitym - Dante Alighieri. Biblioteka Europejska
O języku pospolitym - Dante Alighieri. Biblioteka Europejska

Rozprawa Dantego jest pierwszą teoretyczną refleksją nad włoskim językiem literackim i punktem wyjścia do toczącej się później przez wieki dyskusji na temat kwestii języka. Autor postuluje użycie jednego włoskiego języka literackiego, wykraczającego poza podziały regionalne...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

szt.

O nowej interpretacji platońskich dialogów - Thomas Aleksander Szlezak

O nowej interpretacji platońskich dialogów - Thomas Aleksander Szlezak
O nowej interpretacji platońskich dialogów - Thomas Aleksander Szlezak

Profesor Uniwersytetu w Tübingen, Thomas Alexander Szlezák jest w badaniach nad Platonem jednym z czołowych przedstawicieli tzw. Szkoły Tybigeńskiej, czyli takiej interpretacji Platona, która bierze pod uwagę świadectwa jego nauki niepisanej i z ich pomocą docieka...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,00 zł

szt.

O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym - Stanisław Lisiecki

O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym - Stanisław Lisiecki
O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym - Stanisław Lisiecki

In summa – qua zbiór prac niemal już zapomnianego uczonego tom jest niezwykle wartościowy i zasługuje na publikację. Dodać można, że spuścizna Lisieckiego stanowi cenne testimonium naukowego stylu dwudziestolecia, stojąc pod tym względem on par z niektórymi...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,90 zł

szt.

O znakomitych mężach czyli co pisarze wczesnochrześcijańscy pisali o pisarzach wczesnochrześcijańskich - św. Hieronim, Gennadiusz, św. Izydor z Sewilli, św. Ildefons z Toledo, Ebedjesu

O znakomitych mężach czyli co pisarze wczesnochrześcijańscy pisali o pisarzach wczesnochrześcijańskich - św. Hieronim, Gennadiusz, św. Izydor z Sewilli, św. Ildefons z Toledo, Ebedjesu
O znakomitych mężach czyli co pisarze wczesnochrześcijańscy pisali o pisarzach wczesnochrześcijańskich - św. Hieronim, Gennadiusz, św. Izydor z Sewilli, św. Ildefons z Toledo, Ebedjesu

Specyficznym gatunkiem literatury patrystycznej są katalogi pisarzy zatytułowane de viris illustribus (o znakomitych mężach) lub podobnie. Przedstawiamy grupę tych pisarzy, którzy niejako mimochodem, spisali pierwsze podręczniki patrologii pisząc o "znakomitych mężach"...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

szt.

Obrona Nietzschego. Rzecz o odpowiedzialności - Stanisław Łojek

Obrona Nietzschego. Rzecz o odpowiedzialności - Stanisław Łojek
Obrona Nietzschego. Rzecz o odpowiedzialności - Stanisław Łojek

Gdy mówiliśmy o ogromnym wpływie, jaki Nietzsche wywiera na współczesność (Ronty powiada nawet, że żyjemy w postnietzscheańskiej erze), chcieliśmy się podzielić własnym odczuciem i przekonaniem, może niezbyt odkrywczym, że jego filozoficzne przedsięwzięcie mierzy się z tym...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

szt.

Obrońca Pokoju - Marsyliusz z Padwy. Biblioteka Europejska

Obrońca Pokoju - Marsyliusz z Padwy. Biblioteka Europejska
Obrońca Pokoju - Marsyliusz z Padwy. Biblioteka Europejska

Dzieło Marsyliusza z Padwy noszące tytuł Obrońca Pokoju (Defensor pacis) należy niewątpliwie do najoryginalniejszych i najciekawszych średniowiecznych utworów poświęconych problemom państwa i polityki. Uznane zrazu za antykościelny pamflet napisany dla doraźnych...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

szt.

Oczy wiary - Pierre Rousselot. Biblioteka Europejska

Oczy wiary - Pierre Rousselot. Biblioteka Europejska
Oczy wiary - Pierre Rousselot. Biblioteka Europejska

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

37,00 zł

szt.

Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa - Włodzimierz Galewicz

Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa - Włodzimierz Galewicz
Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa - Włodzimierz Galewicz

Pojęcie sprawiedliwości – czy też oddawanej w ten sposób greckiej dikaiosunê – jest przedmiotem specjalnego traktatu twórcy Etyki nikomachejskiej, umieszczonego w piątej księdze jego dzieła. Co się zaś tyczy odpowiedzialności, to chociaż Arystoteles nie posługuje się...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

53,00 zł

szt.

Państwo - Platon. Biblioteka Europejska

Państwo - Platon. Biblioteka Europejska
Państwo - Platon. Biblioteka Europejska

W świecie idei Platona jedną z najistotniejszych była idea państwa doskonałego, rządzonego przez mędrców- filozofów, realizującego takie wartości jak: Sprawiedliwość, Prawda, Dobro i Piękno. Warunkiem realizacji tych szczytnych celów...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

65,00 zł

szt.

Pisma późne - Soren Kierkegard. Biblioteka Europejska

Pisma późne - Soren Kierkegard. Biblioteka Europejska
Pisma późne - Soren Kierkegard. Biblioteka Europejska

Søren Kierkegaard nawoływał swoich czytelników do osobistego zaangażowania w lekturę, do głośnego jej czytania tak, aby każde słowo siłą wdarło się w duszę pojedynczego i w niej roznieciło iskrę, która podsycana systematycznie uczciwą refleksją, uwewnętrznioną modlitwą...

Dostępność: Książka dostępna

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

50,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl