do kasy suma: 0,00 zł
Filtrowanie
Dostępność
Nowość
Promocja

Oswald Balzer

Oswald Balzer – wybitny prawnik, specjalizujący się w prawie polskim prywatnym i historii prawa polskiego. Urodził się 23 stycznia 1858 roku w Chodorowie. Edukacja Oswalada Balzera rozpoczęła się w szkole ludowej, w miejscu jego narodzin, następnie podjął naukę w renomowanej Cesarsko-Królewskiej Szkole Wzorowej Rzymsko-Katolickiej oraz Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, gdzie zdał z wyróżnieniem egzamin dojrzałości.

Po złożeniu egzaminu dojrzałości Oswald Balzer podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Studiował także na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie miał okazję poznać tak wybitne postacie jak Michała Bobrzyńskiego czy Stanisława Smolkę. Okres studiów przygotował Oswalda Balzera do pracy, która przyniosła mu uznanie środowiska naukowego i władz. Po uzyskaniu doktoratu, w 1885 roku odbywał habilitację na Uniwersytecie we Lwowie, która była związana z jego pracą dotyczącą Trybunału Koronnego. Oswald Balzer od początku swojej kariery naukowej aż do śmierci pracował na Uniwersytecie Lwowskim. Przez krótki czas był nawet rektorem tej uczelni. Poza pracą akademicką pełnił również funkcje urzędnicze. Przez pewien czas pracował w Archiwum Krajowym Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie, którego był dyrektorem.

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

Oswald Balzer - działalność

Oswald Balzer był nie tylko znakomitym prawnikiem, profesorem prawa, ale również angażował się w działania na rzecz kraju. Zapewne niewiele osób wie, że to jego wiedzy i zręcznemu reprezentowaniu rządu Galicji w sporze z Węgrami o Morskie Oko w Tatrach, który był rozstrzyganym w 1902 r. w Grazu, zawdzięczamy dzisiejszy kształt granicy pomiędzy Polską a Słowacją w tym rejonie. Oswalda Balzera wspierały w tym procesie znakomite osobistości tamtego czasu m. in.: jr. Władysław Zamoyski, który posiadał dobra w Zakopanem. Oswald Balzer wygrał ten proces, wskutek czego granica pomiędzy Galicją a Węgrami, w rejonie Morskiego Oka, została ustalona zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami Polaków.

Oswald Balzer nie angażował się w działalność stronnictw politycznych, za to bardzo aktywnie działał w towarzystwach naukowych. Nazwisko Oswalda Balzera znajdziemy na listach wielu prestiżowych towarzystw działających w tamtym czasie. Powstanie niektórych z nich sam zainicjował. Niektórymi kierował. Był założycielem i prezesem Towarzystwa Naukowego we Lwowie, członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, Pradze, Sofii, Petersburgu i Zagrzebiu, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Poznaniu i Wilnie. Działał także w Towarzystwie Historycznym we Lwowie i Towarzystwie Historii i Starożytności Rosyjskich w Moskwie. Oswalda Balzera znajdziemy także na liście honorowych członków Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Jako członek Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum zapisał się w historii Biblioteki, działającej przy tym instytucie naukowym, przekazując jej swój księgozbiór.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Oswald Balzer aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, broniąc polskich symboli narodowych i waluty. Był również proponowany na funkcję prezesa Trybunału Obrony Państwa.

Oswald Balzer - kariera akademicka i publikacje

Działalność akademicka Oswalda Balzera przyniosła niewątpliwie plon w postaci pokoleń studentów, którzy otrzymali solidne wykształcenie i mieli okazję czerpać z wzorców pracy i pasji do badań naukowych od tak znamienitego profesora, jakim był Oswald Balzer. W gronie jego wychowanków znalazł się m. in. prof. Przemysław Dąbrowski – profesor Uniwersytetu Lwowskiego, historyk prawa, który podążał ścieżką zawodową bardzo podobną do tej, którą przemierzył Oswald Balzer.

Oswald Balzer pozostawił po sobie wiele ciekawych publikacji, które również dziś służą studentom, kadrze akademickiej i osobom z pasji badającym historię. Wśród publikacji Oswalda Balzera, dostępnych we wznowieniach, dużym zainteresowaniem osób, chcących poznać swe słowiańskie korzenie, cieszy się Historia porównawcza praw słowiańskich. Dzięki zainteresowaniom Oswalda Balzera początkowym okresem dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem struktury tworzącego się organizmu państwowego, powstały takie prace jak Stolice Polski 963-1138, czy Corpus iuris Polonici medii aevi - praca o charakterze źródłowym, dająca czytelnikom możliwość poznania tworzącego się w Polsce systemu prawnego.

Oswald Balzer - ostatnie lata życia

Ostatnie lata życia Oswalda Balzera obfitowały w odznaczenia i ordery oraz wyróżnienia za jego ciężką pracę. I tak w 1911 r. za wybitne osiągnięcia na niwie nauki otrzymał Odznakę Honorową za Dzieła Sztuki i Umiejętności – odznaczenie austro-węgierskie. W 1921 r. Oswald Balzer otrzymał Order Orła Białego – najwyższe, a także najstarsze odznaczenie państwowe, które jest nadawane za szczególne zasługi na rzecz pożytku naszej ojczyzny. W 1928 r. Oswald Balzer został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi – polskim odznaczeniem państwowym, przyznawanym za zasługi dla państwa lub jego obywateli.

Oswald Balzer zmarł we Lwowie w 1933 r. Jego doczesne szczątki spoczywają na Cmentarzu Łyczakowskim. Jego osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej nauki są niezaprzeczalne, a jego dziedzictwo wciąż stanowi inspirację dla badaczy, prawników i historyków. Jego prace są do dziś traktowane jako fundament polskiej historiografii prawniczej i ustrojowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl