Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN Paczka) już od 190,00 zł.

Piastowie a Rzesza w latach 937/939-1138 tom 1 - Grzegorz Kazimierz Walkowski ; UNIKAT

Dostępność: Książka dostępna
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 229,00 zł 229.00
ilość szt.
Zyskujesz 220 pkt [?]

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Producent: -
Kod produktu: 4509

Opis

Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Tytuł: Piastowie a Rzesza w latach 937/939-1138 tom 1
Oprawa: Twarda z obwolutą
Format: B5
Ilość stron: 722
ISBN 978-83-930932-8-1

Spis treści:

Część pierwsza. Rzesza Franków. Królestwo Franków wschodnich. Państwo akwizgrańskie
1. Sytuacja polityczna Rzeszy w wiekach IX i X. Regulatory stosunków społecznych środkowego średniowiecza
1.1. Władza świecka nad Europą zachodnią na przełomie wieku VIII i IX. Traktat z Verdun
1.2. Powstanie Rzeszy Franków. Zręby doktryny politycznej cesarstwa Karola Wielkiego a chrześcijaństwo. Synod we Frankfurcie n. Menem
1.3. Papiestwo w wiekach VIII i IX. Koncepcje cesarstwa zachodnich chrześcijan
1.3.1. Papiestwo i jego stosunki z królestwem Franków
1.3.1.1. Ideologia państwa kościelnego poprzedza jego utworzenie
Zagadnienia wstępne
Poglądy (św.) Augustyna wyznaczają relacje pomiędzy państwem a prawami ziemskimi i naturalnymi
Wschodnia a zachodnia ideologia władzy postimperialnej
Cezaropapizm
Upadek imperialnego senatu w zachodniej części Europy
1.3.1.2. Współpraca papiestwa z królestwem i cesarstwem Franków w podbojach. Model pierwszy – aneksja lub zależność trybutarna
Pax Nicephori
Marchie
1.3.1.3. Współpraca papiestwa z królestwem i cesarstwem Franków w zakresie rozszerzania wpływów. Islam a doktryna chrześcijańska. Model drugi ekspansji świata chrześcijańskiego– państwa satelickie. Państwo Wielkomorawskie
Nawracanie przemocą
Scholastyka a Piastowie
Doktryna scholastyczna
Muzułmanie
Powstanie Państwa Wielkomorawskiego
Wojny z Bułgarami wymuszają zmiany polityczne w Państwie Wielkomorawskim
Misja chrystianizacyjna Bizancjum wobec Słowian panońskich
1.3.2. Koncepcje cesarstwa zachodnich chrześcijan. Elementy doktryny państwowej
1.3.2.1. Cesarstwo akwizgrańskie
Lotaryngia a cesarstwo akwizgrańskie
Palatynat lotaryński
Imperium a dominium
Imperium i regnum
1.3.2.2. Dalsze losy dwóch koncepcji cesarstwa zachodnich chrześcijan
Kult św. Wita a kult św. Maurycego
1.3.3. Sytuacja papiestwa na Półwyspie Apenińskim w wiekach IX i X
Constitutio Romana
1.4. Systemy kontroli społecznej w epoce feudalnej
1.4.1. Stosunek lenny
1.4.1.1. Prawnicza konstrukcja stosunku lennego
1.4.1.1.1. Zagadnienia ogólne. Elementy składowe stosunku lennego i ich omówienie. Zasady prawa średniowiecznego i ich kolizja
Elementy składowe stosunku lennego
Stosunek lenny jako instrument usunięcia kolizji norm obyczajowo-prawnych
Podstawowe zasady prawa średniowiecznego
Prawo służebne – odmienne od prawa lennego
Symbol stosunku lennego
Hołd lenny
1.4.1.1.2. Stosunek lenny jako forma rozwojowa instytucji prawa rzymskiego
Zagadnienia wstępne
Stosunek lenny jako forma rozwojowa rzymskiego prawa kontraktowego
Kontrakty
Pakta
Stosunek lenny jako forma rozwojowa rzymskiego prawa rodzinnego
Pozostałe zagadnienia
1.4.1.2. Faktyczne wykonywanie stosunku lennego
Wątek ekonomiczny
1.4.1.3. Ustanie stosunku lennego
Wystąpienie wasala z stosunku lennego
Uznanie przez seniora stosunku lennego za wykonywany wadliwie
Sprzeciw wasala wobec seniora
Objęcie ekskomuniką
1.4.1.2. Historyczne tło rozwoju stosunku lennego w prawie narodów
1.4.1.3. Podsumowanie zagadnień stosunku lennego
1.4.1.4. Pozostałe stosunki prawne ius gentium prawa środkowego średniowiecza
Niewolnicy
Przypisańcy
Ludzie wolni
Proces formułkowy a procesowe obyczaje i ustawodawstwo saskie
1.4.2. Trybut jako element stosunku lennego. Dziesięcina
Liczebność populacji Kujaw i Wielkopolski na przełomie wieków X i XI
Dziesięcina
1.4.3. Instytucja króla jako element stosunku lennego i doktryny wiary
Król
Książęta, reminiscencja godności patrycjusza
1.4.4. Cesarz świata zachodniego w ujęciu frankońsko-saskiej doktryny sprawowania władzy środkowego średniowiecza
1.4.4.1. Cesarz Rzymian. Cesarz Sasów
Islam i jego doktryna proroków
Sasi, rycerze świętego Maurycego – obrońcy wiary
1.4.4.2. Cesarz Rzymian w rozumieniu ideologii Ottona III. Benedyktyni
1.4.5. Demokracja
1.4.5.1. Demokracja plemienna
1.4.5.2. Komuny wojskowe
Część druga. Cesarstwo Rzymskie a pierwsze państwo Piastów
2. Słowianie połabscy a instytucja cesarstwa
2.1. Polityka wschodnia Rzeszy w IX i X wieku
2.1.1. Zagadnienia wstępne. Polityka wschodnia Rzeszy Franków
Kształtowanie samodzielnej ideologii plemienno-państwowej wśród Słowian
Frankowie w strukturach Rzeszy
2.1.2. Polityka dynastii Ludolfingów wobec Słowian w 1. poł. X w. w kontekście polityki włoskiej
Henryk Ptasznik i jego słowiański syn Tankmar
Swarożyc
Otton I zwany Wielkim
Bunt Tankmara
Ideologiczne oblicze cesarstwa akwizgrańsko-saskiego. Przymus prowadzenia polityki na Półwyspie Apenińskim
Wzrost paneuropejskich aspiracji dynastii Ludolfingów
2.1.3. Marchia Wschodnia jako instrument saskiej polityki wobec Słowian
Powstanie i przywództwo marchii
Księstwo Stodoran. Książę Tugomir wyznacza kierunek polityczno-religijny dla Słowian połabskich
Sygryda
Światowid
Arcybiskupstwo w Magdeburgu – polityczny sukcesor Marchii Wschodniej
2.2. Pompilus, czyli cesarz? Piastowie a rozwój organizacji plemienno-państwowej na Kujawach i w Wielkopolsce
2.2.1. Powstanie Polski w legendach i podaniach
Pompilus czy Popiel?
Wislje
Dynastia Piastów. Dynastia Popielidów
2.2.2. Powstanie państwa. Księstwo kruszwicko-poznańskie
2.2.2.1. Rozwój grodów wielohektarowych na Pojezierzu Gnieźnieńskim
2.2.2.2. Opcja wikińska
2.2.2.2.1. Napływ wzdłuż Wisły
2.2.2.2.2. Napływ wzdłuż Odry
2.2.2.2.3. Napływ z Szlezwiku
Galia, Fryzja, Lotaryngia
Brytania
Waregowie a Ruś
Frankonia
2.2.2.3. Opcja Wielkomorawska
Opcja autochtoniczna
2.3. Państwo Mieszka I
2.3.1. Mieszko
Mieszko (I?) pojawia się na kartach historii
Państwo Mieszka I a zagrożenie ze strony Marchii Wschodniej
2.3.2. Mieszko, książę Stodoran (?). Mieszko a Czesi
2.3.2.1. Sojusz czesko-piastowsko-stodorański za zgodą Rzeszy
2.3.2.2. Trybut z roku 963 w ujęciu klasycznym
2.3.2.3. Polityczne tło chrztu Mieszka i stosunki z Czechami
Sławnicy/Sławnikowice/Sławnikowicze
Wielożeństwo a chrześcijaństwo i jego obrządek. Rusko-bizantyjskie pochodzenie dziedziców piastowskich
Teofano
Zjazd kwedlinburski z roku 973
2.3.3. Rozpad Marchii Wschodniej. Powiązania dynastyczne w obrębie wschodnich rodów Rzeszy
Sytuacja wśród Słowian na wschodzie Rzeszy po upadku Marchii Wschodniej
2.4. Margrabia Mieszko
2.4.1. Wichman, Geron, Hodon, Mieszko
Mieszko – cesarski trybutariusz i lennik
Trybut do Warty, ale od północy
Zagrożenie od Wieletów i Wichmana
2.4.2. Zagadnienie diecezji poznańskiej. Trybut do Warty – do ujścia czy do biegu. Opcja łacińska
2.4.2.1. Diecezja poznańska
2.4.2.1.1. Biskupstwo czy sufragania poznańska. Wariant pierwszy – podległość biskupstwu w Ratyzbonie
Dokument praski
Biskup („misyjny”) Jordan
2.4.2.1.2. Wariant drugi. Samodzielne biskupstwo w Poznaniu, arcybiskupstwo w Gnieźnie. Mieszko po roku 963 obejmuje władzę po obu stronach Warty
Mieszko obejmuje władzę nad wschodnim brzegiem Warty, pozostającym w obrządku metodiańskim
2.4.2.2. Trybut wobec Sasów a świętopietrze
Aspekt ekonomiczny opłacania trybutu
Redystrybucja trybutu
Trybut a dziesięcina
Świadczenia na utrzymanie pocztów zbrojnych
2.4.2.3. Chrzest Mieszka - w obrządku metodiańskim?
2.4.3. Konkurencja obrządków liturgicznych. Istnienie Dagome iudex wspomaga uzasadnienie erygowania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
Bój z Hodonem jako konsekwencja rozpadu Marchii Wschodniej
Lokalizacja bitwy pod Cedynią
Podsumowanie zagadnień Cedyni
Hodon realizuje rozkazy cesarskie i korzysta z ochrony. Ideologia Ludolfingów w odniesieniu do Słowian od roku 963 do lat 980/985
3. Rzesza a państwo Piastów u progu milenium
3.1. Polityka międzynarodowa Ottona I Wielkiego
3.2. Ponowne zbliżenie cesarstwa zachodniego z wschodnim
3.2.1. Polityka wschodnia Ottona I
3.2.2. Otton II nie realizuje żadnej polityki, lecz walczy o przetrwanie
Słowianie zwalczają struktury Kościoła rzymskiego na Połabiu
3.2.3. Polityka włoska Ottona II
3.3. Reorientacja polityki międzynarodowej w państwie Mieszka I po roku 977 Mieszko – przyjaciel cesarza
Regencja. Oprawa wdowia. Dziedziczenie przez kobiety
Brono z Kwerfurtu
3.4. Dagome iudex
3.4.1. Interpretacja pierwsza - wydziedziczenie Bolesława Wielkiego
Regest Dagome iudex. Pochodzenie, datowanie, wersje tekstu
Interpretacje
Interpretacja pierwsza. Wydziedziczenie Bolesława
3.4.2. Interpretacja druga – Mesco to nie imię, lecz funkcja państwowa
Argumenty językowe
Znaczenie „mesco” jako rzeczownika
Znaczenie „mesco” jako czasownika
3.4.3. Interpretacja trzecia. Mieszko zabiega o utworzenie arcybiskupstwa
3.4.4. Interpretacja czwarta. Wydzielenie dziedziny spadkowej dla synów z drugiego małżeństwa
3.4.5. Interpretacja piąta. Oprawa wdowia i wskazanie regnum dla Ody i synów, po zachodniej stronie Odry
3.4.6. Interpretacja szósta. Dagome iudex łączy Odę z państwem Dagoberta
3.5. Bolesław Chrobry vel Traba w opinii kronikarzy
3.5.1. Bolesław „nawraca” Prusów nad Zatoką Gdańską lub na Pomorzu Zachodnim
Zachodniopomorska misja ewangelizacyjna św. Wojciecha
3.5.1.1. Polityka nadbałtycka Bolesława Traby
3.5.1.2. Bolesław wykorzystuje doktrynę chrześcijańską do przejęcia kontroli nad bałtyckimi szlakami handlowymi
3.5.2. Koncepcja ustanowienia niezależnego biskupstwa w Gnieźnie
4. Millenium i zwrot polityki Rzeszy po śmierci Ottona III
4.1. Zjazd gnieźnieński roku 1000. Bolesław za cenę braku korony królewskiej zyskuje możliwość obwołania cesarzem Rzeszy(?)
4.1.1. Przygotowania Bolesława do zjazdu
Zagadnienia ogólne. Bolesław I Traba vel Chrobry - lider opcji proottońskiej i prołacińskiej wśród Słowian
Doczesne szczątki Wojciecha na tle ówczesnego nurtu kultu relikwii
Lokalizacja piastowskiej metropolii kościelnej
Kanoniczna i prawnoustrojowa konkurencja diecezjalna w Rzeszy
Otton III przetasowuje hierarchię Kościoła łacińskiego
4.1.2. Przygotowania Ottona III do zjazdu w Gnieźnie
4.2. Zjazd gnieźnieński
4.2.1. Przebieg zjazdu. Ustanowienie metropolii kościelnej dla państwa Piastów
4.2.2. Bolesław – książę elektor Rzeszy, patrycjusz i august?
Kronika Anonima zwanego Gallus
5. Patrycjusze rzymscy – pierwowzór książąt elektorów Rzeszy
Patrycjusze w średniowieczu
Rzym, Złote Miasto
Patrycjusze w ujęciu historycznym
Ideologia koronacji
Epos z Paderborn
Elektorzy Rzeszy w wiekach od XI do XIV
6. Początek nowego tysiąclecia zmienia stary porządek
6.1. Sukcesja tronu Niemiec po śmierci Ottona III. Nastaje Henryk II zwany Świętym
6.2. Bolesław Wielki – niedoszły cesarz Słowian?
6.2.1. Legalne wkroczenie czy najazd Bolesława na Miśnię i Czechy
6.2.2. Polityczny mariaż syna Bolesława – Mieszka – stabilizować pozycję Piastów w Rzeszy
Część trzecia. Kraj Piastów włącza się w struktury łacińskiego świata zachodniego
7. Korona dla Bolesława
7.1. Polityczny kompromis dziedziców po Mieszku I – układ braterski około roku 995
7.1.1. Synowie Mieszka I
Świętopełk Mieszkowic (ok. 978/980-ok. 1031/1033) władca Pomorza (?)
Piastowie a Mojmirowice/Mojmirowicze
Cyryl i Metody
7.1.2. Podział domeny spadkowej po Mieszku I
Szczególna pozycja Bolesława I a przejęcie kontroli nad państwem mimo istnienia układu
Anonim zwany Gallem (c.d.).
Mieszko Mieszkowic, niedoszły król
Podsumowanie
7.2. Bolesław Chabri vel Traba – książę Rzeszy i cesarz Słowian
7.2.1. Bolesław I aspiruje do cesarskiego diademu
7.2.1.1. Struktura organizacyjna Rzeszy i model sprawowania władzy pod koniec X w.
Prawno-ustrojowe oblicze Rzeszy na przełomie milenium. Federacyjny charakter królestwa Niemiec
Plemienna proweniencja księstw Rzeszy
Saksonia
Turyngia – wędrujące księstwo. Sklawenia
Plemienno-terytorialno-grodowe struktury władzy królestwa Niemiec
Państwo wschodniofrankońskie i jego osłabienie. Alemania, czyli Szwabia
Czynniki konsolidacyjne wschodniofrankońskich księstw plemiennych Federacja
Bawaria
Powstaje królestwo Niemiec – federacja księstw plemiennych
Lotaryngia
Burgundia
Frankonia
Podsumowanie. Jednostki organizacyjne Niemiec i Rzeszy. Tytulatura
Jednostki organizacyjne królestwa Niemiec
Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
Cesarstwo Słowian
7.2.1.2. Polityczne przesłanki małżeństw pierwszych Piastów. Znaczenie imion. Synowie i córki Bolesława Traby. Obrządek religijny na ziemiach piastowskich za Bolesława Traby
7.2.1.2.1. Znaczenie imion pierwszych Piastów
Czcibor
Mieszko
Prokuj
Bolesław
Otton (alias Bolesław, alias Dobromir)
Bezprym alias Otto
(Bezprym czy) Otton z związku z córką Rygdaga
7.2.1.2.2. Polityczne przesłanki małżeństw pierwszych Piastów
Ottono-Bezprym
Polityczne przesłanki małżeństw Bolesława I
7.2.1.2.3. Polityczny charakter mariażu Adelajdy zwanej Białą. Piastowska ideologia restytucji Wielkiej Morawy
7.2.1.2.3.1. Adelajda Biała
Zagadnienia wstępne
Adelajda Piastowiczówna, Biała Kniahini
Rocznik kamieniecki
Małżeństwo Adelajdy na tle bieżącej sytuacji politycznej państwa Piastów. Idea restytucji Wielkiej Morawy pod przywództwem Piastów
Mąż Adelajdy Białej. Arpadzi, Arpady, Arpadowie
Pieczyngowie
7.2.1.2.3.2. Doktryna restytucji Wielkiej Morawy a Adelajda Biała. Reorientacja myśli politycznej Piastów po roku 963 i jej skutki prawnoustrojowe dla synów Bolesława I
Wątek Mieszka I
Geza Arpad i jego prołacińska polityka
Wątek Mieszka Mieszkowica
Polityczne i religijne podstawy sojuszu piastowsko-morawsko-węgierskiego. Jordan, biskup Bratysławy
Koncepcja piastowsko-morawska a synowie Bolesława Wielkiego
Bezprym a podział dzielnicowy państwa Piastów za życia Bolesława I
Podział państwa piastowskiego na dzielnice po śmierci Mieszka I (przełom wieków X i XI)
Bezprym a Księstwo nitrzańskie
Mieszko II (990-1034).
7.2.1.2.4. Obrządek religijny na ziemiach piastowskich. Zagadnienie wycofania przez Bolesława I poparcia dla Kościoła rzymskiego
Bóstwa słowiańskie
Reforma zakonu Benedyktynów
7.2.1.2.5. Polityka Bolesława I wobec Rusi i jej związek z polityką wobec Rzeszy
Wołyński ród Ottona vel Odylena (vel Bezpryma?). Przeszkody małżeńskie wedle prawa kanonicznego
Wzrost politycznego znaczenia dalekich Rusów
7.2.1.2.5. Córki Bolesława
Henryk z Schweinfurtu i jego ród
Podsumowanie
7.2.2. Konflikt polityczny i wojskowy Piastów z Rzeszą po śmierci Ottona III. Faktyczna dwuwładza ojca i syna w państwie piastowskim
7.2.2.1. Konflikt polityczny Rzeszy z Piastami
7.2.2.1.1. Zagadnienia wstępne. Śmierć turyńskiego pretendenta do korony Niemiec i jej objęcie przez Henryka bawarskiego
Margrabia Miśni Ekkehard I – turyński i prosłowiański sojusznik i krewny Ludolfingów – pretenduje do korony Niemiec
Strachkwas zwany Chrystianem
Bolesław Chrobry, rodzony (?), przyrodni (?) lub cioteczny (?) brat margrabiego Miśni – Ekkeharda
Historia rodu Ekkehardynów i ich związki z dynastią Piastów
Bolesław popiera króla Niemiec
7.2.2.1.2. Drugi etap konfliktu politycznego. Bolesław odmawiając hołdu z Czech naraża się na wojnę z Rzeszą
7.2.2.2. Konflikt polityczny przechodzi w fazę konfliktu militarnego. Pierwsza wojna Piastów z Rzeszą. Pierwszy pokój – w Poznaniu, drugi pokój - w Merseburgu
Frakcja probizantyjska w Rzymie
7.2.3. Bizancjum zagraża wpływom Henryka II w Europie
Zagadnienia wstępne. Świecka ideologia restytucji państwa frankońskiego konkuruje z kościelną ideologią monastycyzmu
Ciąg dalszy kariery i upadku rodu Krescencjuszy. Świeccy konsulowie rzymscy świata zachodniego
Ideologia papiestwa w wieku XI
Doktryna monastycyzmu w wieku XI
Przebieg emancypacji polityki papiestwa na Półwyspie Apenińskim w wieku XI
7.2.3.1.1. Rezygnacja cesarstwa z sojuszu z pogańskimi Słowianami. Sojusz z Piastami
Austria
Roczniki kwedlinburskie
Ezzon Ehrenfried
Wojskowe zaplecze konfliktu piastowsko-niemieckiego
7.2.4. Wojna z Rzeszą z lat 1015-1018 a sposób sprawowania władzy w państwie Piastów w latach 1014-1025. Pryncypat poliańsko-sklaweński
7.2.4.1. Wojna na zachodzie a sprawy ruskie
Oldrzych, kandydat na króla Włoch
7.2.4.2. Dwuwładza w państwie Piastów w latach 1013-1025
7.2.4.3. Pryncypat poliańsko-sklaweński
Nauka prawa w Europie w wiekach X i XI. Początki recepcji prawa rzymskiego w Europie środkowego średniowiecza
Kronika Wincentego Kadłubka
7.2.5. Pokój w Budziszynie odtwarza minione status quo. Odtworzenie sytuacji politycznej z początku wieku
System sprawowania władzy dzielnicowej w państwie piastowskim w pierwszej ćwierci wieku XI
7.3. Bolesław I Traba – król Polski
Część czwarta. Upadek dynastii piastowskiej
8. Mieszko II – król Polski wbrew woli króla Niemiec. Mieszko atakuje próbując obalić cesarza Rzeszy czy broni ojcowiznę?
8.1. Zagadnienia wstępne
8.2. Zmierzch chrześcijaństwa w Polsce i kryzys państwa za czasów cesarskiej dynastii Salickiej
8.2.1. Zmiana stosunków społecznych w Polsce w pierwszej poł. XI wieku. Zmiany w ideologii państwa w obrębie władców Rzeszy
Osłabienie wpływów Kościoła łacińskiego w Polsce. Ogólna sytuacja międzynarodowa w początkach wieku XI a sytuacja w państwie Piastów
Proroctwo (św.) Pawła
Proroctwo Daniela
Dziedzice ziemscy w domenie piastowskiej a zmiana modelu armii
8.2.2. Zagadkowy dziedzic Mieszka II – Kazimierz
8.2.3. Król Mieszko II i wojna Polski z Rzeszą. Zamach na cesarstwo czy błędna identyfikacja najazdu Obodrytów na Saksonię
8.2.3.1. Ogólna sytuacja w Polsce i w Rzeszy po roku 1025
Sytuacja w państwie Piastów
Hipolit
Rusowie a sytuacja na ziemiach piastowskich
Sytuacja w Rzeszy. Zmowa przeciwko Konradowi II Salickiemu
Najazd na Saksonię z roku 1028
Obodryci a Sasi w pierwszej ćw. XI w. Gotszalk obodrzycki a Mieszko II
Gotszalk obodrzycki
Polityczna klęska Mieszka II z lat 1031-1033
8.2.3.2. Król Niemiec i cesarz uznaje królewski status Mieszka II. Sytuacja państwa Piastów w latach 30-tych wieku XI
Cesarz Konrad II Salicki powstrzymuje się od ostatecznego zniszczenia państwa Piastów (lata 1032-1034). Narastający konflikt pomiędzy spadkobiercami Bolesława I Traby niszczy państwo. Klasyczna wersja wydarzeń
Ottono-Bezprym, c.d.
Układ Rychezy z Bezprymem
Prawo stanowione a wiecowe
8.3. Podsumowanie rządów Mieszka II i doktryny politycznej połowy wieku XI
8.3.1. Klasyczna wersja wydarzeń
8.3.2. Upadek koncepcji politycznej dynastii Salickiej względem Polski.
8.3.3. Podsumowanie okresu 1025-1034
9. Mieszko II przyzywa do kraju swego syna Kazimierza zwanego Odnowicielem
Bolesław Zapomniany
Maria Dobroniega (Włodzimierzowicówna/Jarosławówna/Romanówna?)
10. Dzieci Kazimierza zwanego Odnowicielem. Zderzenie koncepcji władzy uniwersalnej. Nowa forma cesarstwa
10.1. Bolesław II Szczodry zwany Śmiałym
10.1.1. Okres pełnej zależności od Rzeszy państwa piastowskiego za czasów Bolesława Szczodrego
10.1.1.1. Zagadnienia ogólne
10.1.1.2. Izjasław I (Jarosławowicz) i Gertruda Mieszkówna a korona dla Bolesława II
10.1.1.3. Pozostałe zagadnienia
Zagadnienia polityczne drugiej wyprawy kijowskiej
Ekonomika państwa piastowskiego w okresie drugiej wyprawy kijowskiej. Szlaki handlowe w państwie Piastów w 2 poł. XI w.
Odwołana inwazja na Czechy (?)
Sąd cesarski w Miśni w sprawach polsko-czeskich
10.1.2. Suwerenna wobec Rzeszy polityka państwa piastowskiego za czasów Bolesława Szczodrego
Doktryna super-senioralna
Rozłam świata zachodnich chrześcijan i jego przezwyciężenie. Osłabienie wpływów Bizancjum nad Adriatykiem. Wyprawy krzyżowe
10.1.3. Rada regencyjna nad małoletnim Bolesławem Szczodrym
Wysława Światosławówna vel Smoleńska vel Czernihowska
10.2. Bolesław Szczodry vel Śmiały – król Polski
10.3. Reformy gregoriańskie
10.3.1. Metodologia rozróżnień. Ideologiczne tło reform gregoriańskich
10.3.2. Przebieg sporu pomiędzy papieżem a z cesarzem w latach 70-tych XI w.
10.4. Usunięcie z tronu Bolesława II zwanego Szczodrym
Zagadnienia wstępne
Konflikt króla z biskupem
10.5. Władysław Kazimierzowic zwany Hermanem
10.6 .Piastowski zwyczaj podziału spadku pomiędzy wszystkich synów. Oprawa wdowia
10.7. Panowanie Władysława Kazimierzowica
Rola władców Czech w cesarskiej polityce wobec Polski
10.8. Marchie Rzeszy w drugiej połowie wieku XI
10.9. Testament Władysława Hermana
Część piąta. Bolesław Curvus, niedoszły król
11. Bolesław III Curvus – zwany Krzywoustym
11.1. Bolesław i brat jego Zbigniew
Najazd Henryka V na Polskę z roku 1109
300 jeźdźców
11.2. Okres samodzielnej polityki Bolesława III
Założenie biskupstwa w Lubuszu
Zagadnienie korony dla Bolesława III. Od Henryka V lub od Lotara III
11. 3. Rzesza podporządkowuje sobie Bolesława III. Utrata metropolii kościelnej trzeźwi politykę Bolesława III. Cesarz realizuje politykę pax Christiana
11.4. Testament Bolesława III. Ustanowienie dzielnicy senioralnej
12. Podsumowanie
12.1. Zagadnienia doktrynalne, prawne i ekonomiczne przeniesienia stosunków prywatnoprawnych na zagadnienia publicznoprawne środkowego średniowiecza
Ideologia stosunków prywatnoprawnych i ich związek z zagadnieniami prawnoustrojowymi
Ekonomiczne tło stosunków politycznych epoki środkowego średniowiecza i ich powiązanie z zasadami dziedziczenia
Akumulacja kapitału w środkowym średniowieczu i jej związek z polityką monetarną. Źródła finansowania systemu feudalnego
12.2. Zjawisko separacji dynastii piastowskiej od zagadnień prawnoustrojowych Europy zachodniej. Późni Piastowie
Dodatki:
Indeks tematyczny
Indeks głównych tekstów źródłowych
Indeks głównych postaci
Indeks rzeczowy
Teksty źródłowe
Tablice genealogiczne
Mapy
English version
Table of contents
Abstract

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl